Afinem RHEL/CentOs per a l’NGINX+HAPROXY en entorns de producció

Per una banda, l’Nginx es un servidor WEB molt lleuger capaç de gestionar gran quantitat de connexions concurrents amb una eficaç gestió dels recursos, jo l’he utilitzat com a servidor proxy on he balancejat el tràfic de diferents aplicacions, tan en entorns productius com en entorns de desenvolupament. D’una altra banda utilitzarem el HAPROXY com […]

Continue Reading
Secured By miniOrange