Balancejador HTTP/S econòmic: Nginx+Haproxy+Pacemaker

Seguidament us explicaré com es pot montar un balancejador httpS molt econòmic i molt eficient, el qual s’ha implementat tan en entorns productius com no productius, la motivació inicial del qual va ser centralitzar el balanceig dels diferents entorns d’integració continua d’una aplicació web. En entorns productius també l’he implementat després de fer varies probes […]

Continue Reading

Afinem RHEL/CentOs per a l’NGINX+HAPROXY en entorns de producció

Per una banda, l’Nginx es un servidor WEB molt lleuger capaç de gestionar gran quantitat de connexions concurrents amb una eficaç gestió dels recursos, jo l’he utilitzat com a servidor proxy on he balancejat el tràfic de diferents aplicacions, tan en entorns productius com en entorns de desenvolupament. D’una altra banda utilitzarem el HAPROXY com […]

Continue Reading
Secured By miniOrange