descobrint les preferencies de Samsung amb la grabació del senyal TdT/TdtHD

Aprofitant que tinc un matí de festa i que la meva empresa va fer una campanya interna per tal d’aprofitar el sobre-stock que tenia, vaig comprar-me un disc dur extern USB Seagate de 3TB per a connectarlo a la TV per 75€.

En aquest post recopilaré les proves que he fet per tal de descobrir les preferencies de la TV Samsung amb la gestió del contingut multimedia que hi gestiona en els dispositiu d’emmagatzemament USB.


Primerament, el disc venia en NTFS, i el televisor només es capaç de llegir FAT8, FAT16, FAT32, VFAT i XFS.
Em vaig decebre una mica quant no llegia el ExFat. 🙁
Coneixent les limitacions del FAT (no pot gestionar fitxers més grans de 4GB), única opció es el XFS

A més, només accepta XFS formatant-lo directament connectant-lo al TV, llavors, la única forma de utilitzar-lo, es tenir el disc formatat en FAT, connectarlo per a que ens ho reconegui i després des del menu de la TV anar a grabació on ens demanarà formatar-lo (oju! perdrem les dades).

Per acabar de rematar, el disc de 3TB el formata en XFS de tal forma que només tens 765GB disponibles, ho formata limitant els blocs de data i de log dels sistema XFS a 195695670 i 8192 respectivament, ¿perquè? NO HO ENTENC! no li trobo…

Si deixem de banda el sistema de fitxers i mirem els fitxers multimedia i el codec que utilitza. He grabat durant 10 minuts un canal TdT i un TdTHD, ocupant aproximadament 300MBytes i 1000MBytes. Us deixo la estructura de fitxers que utilitza:

.
├── [root   root   4.0K] CONTENTS
│   ├── [root   root   2.0K] 20130428102157.ckf
│   ├── [root   root    44] 20130428102157.enc
│   ├── [root   root   7.3K] 20130428102157.inf
│   ├── [root   root   92K] 20130428102157.mdb
│   ├── [root   root   202K] 20130428102157.mta
│   ├── [root   root   281M] 20130428102157.srf
│   ├── [root   root   2.0K] 20130428103327.ckf
│   ├── [root   root    44] 20130428103327.enc
│   ├── [root   root   7.3K] 20130428103327.inf
│   ├── [root   root   49K] 20130428103327.mdb
│   ├── [root   root   101K] 20130428103327.mta
│   ├── [root   root   985M] 20130428103327.srf
│   ├── [root   root    8] FavoriteInfo.dev
│   └── [root   root   136] NewBoard4Rpsp.inf
├── [root   root    34] database
│   ├── [root   root   552K] Ace.dat
│   └── [root   root   256K] Ace.log
└── [root   root    16] PVRDBVersion.mgr

Són els fitxers srf els que tenen els canals de video i audio, on el bitrate aprox és de 3920 Kbps i 13.7 Mbps per

Conclusió, per una banda suposo que Samsung aplica estrategia comercial per tal que els Disc durs USB només siguin compatibles entre els seus televisors i per una altra jo agafaré aquest disc de 3TB, el punxare a la raspberry i el compartire per CIFS/DLNA i li posare un transmission, única forma de tenir els 3TB disponibles per tot el pis i des de tots els gadgets.

Adjunto el TXT amb les proves que he fet.

SamsungUSBSpecifies

disc de 2TB amb client p2p+cifs+dlna

Si teniu un televisor modern amb client de DLNA, una molt bona opció es tenir un disc dur amb mooooolt d’espai amb un client torrent per a poder descarregar pelicules sense haber de tenir un “pc” encés, ademés, jo ho tinc habilitat per a poder-me connectar des de Internet, concretament des del mobil.

El gadget que he fet servir ha estat una cabina NAS IOMEGA, aqui teniu info del producte. Jo el vaig comprar aquestes pasades festes de nadal per 99€ a pixmania, però el seu preu ha pujat considerblement, aquí us deixo el link del gadget.

Podia fer servir el client de torrent instalat en el dispositiu per defecte però després de provar-lo durant un parell de dies el vaig descartar per COMPLERT, principalment perque hem deixaba el gadget totalment inoperatiu al cap d’una estona (després de comentar-ho amb support i llegir el forum em van dir que era un BUG…)

Resumint, aprofitant que el dispositiu té un DEBIAN vaig optar per instalar-hi el transmission. Aqui us deixo les pases:

0. Instalo la ultima versió del firmware disponible pel fabricant i activo la seguretat posant-li un usuari i password.
http://ip-cabina – Anem a configuració i definim un password de administració.

1. Activo el servei SSH2 en la cabina, http://ip-cabina/diagnostics.html i activo el SSH.

2. Instalo les fonts del gestor de repositori IPKG

#echo /etc/ipkg.conf
src cross http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable
src native http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/native/unstable
#ipkg update

3. Instalo el transmission-daemon

ipkg install transmission

4. Configuro el fitxer de configuració, us el adjunto en el post. En la primera execucio, el password el poses en format de test pla i en l’execució el propi transmission el codifica. La primera execució la faig aixi

/mnt/system/opt/bin/transmission-daemon -g /mnt/pools/A/A0/content/torrent/.config

settings.json

5. Afegeixo el transmission perque s’inici automaticament en l’engegada del sistema
– Us adjunto el init.d script que tinc per iniciar el dimoni, amb path /etc/init.d/transmission-daemon
transmission-daemon.initd.sh
– Despres de testejarlo el vaig posar en el boot del sistema

update-rc.d transmission-daemon defaults

6. Habilito el accés en el router de casa per a accedir-hi des de internet.
Per una banda tinc habilitat un servei de DNS amb ip dinamica amb el proveidor no-ip.org i per una altra he habilitat un PAT en el encaminador per a tenir acces al transmission-gui.

7. Verifico que tingui la comparticio activada del contingut multimedia i ja ho tindre disponible des de la SmartTV

Ja tenim 2 TB per baixar series i pelicules amb HD i 3D, accessible des del mobil 3G i a més a molt baix consum d’electricitat!

Publicant Jira per httpS

Si mai heu de publicar la aplicació de ticketing de l’empresa a internet, aqui us deixo un petit how-to de com ho he fet amb el JIRA.

Els objectius, per variar, son principalment tenir alta disponibilitat i securitzar la publicació. Per aquest motiu ho podem fer com a minim amb 2 VLAN’s, frontend i backend, on en el frontend posarem un nginx i en el backend posarem la aplicació de JIRA.

En el frontend posarem un servidor nginx que farà de proxypass cap el backend, en ell delegarem la negociació SSL del httpS. Aquest servidor nginx el posarem a sobre d’una plataforma virtualitzada on hi aplicarem HA, a més, podem afegir tenir un actiu-passiu utilitzant pacemaker o keepalived. Finalment hi posarem un filtrat per accedir a la part de administració de la aplicació.

En el backend hi tindrem el servidor JIRA, on aqui la alta disponibilitat només la hem aplicat a nivell de màquina virtual, ja que la aplicació JIRA no està preparada per tenir-la clusteritzada.

Finalment us deixo els fitxers de configuració, el del virtualhost del nginx:

server {
  listen x.y.z.w:80;
  server_name jira.example.com;
  rewrite    ^ https://$server_name$request_uri? permanent;
}
server {
  listen x.y.z.w:443 ssl;
  server_name jira.example.com;
  ssl on;
  ssl_certificate /etc/nginx/ssl/crt/concat.pem;
  ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/key/example.key;
  location / {
    client_max_body_size 10M;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_pass http://http-jira/;
    proxy_redirect off;
  }
  include security_jira.conf;
}

Per tal de securitzar l’accés a la part de administració del Jira, us adjunto el fitxer security_jira.conf

Finalment en el servidor de java-standalone hem de indicar que el les url’s les ha de montar amb el https, indicant el nom de domini i el port el cual faran les seguents peticions:

scheme="https"
proxyName="jira.example.com"
proxyPort="443"

Quedarà el fitxer així:

...
  <Service name="Catalina">
    <Connector port="8080"
          maxThreads="150"
          minSpareThreads="25"
          maxSpareThreads="75"
          connectionTimeout="20000"
          enableLookups="false"
          maxHttpHeaderSize="8192"
          protocol="HTTP/1.1"
          useBodyEncodingForURI="true"
          redirectPort="8443"
          acceptCount="100"
          disableUploadTimeout="true"
          scheme="https"
          proxyName="jira.example.com"
          proxyPort="443"
/>
....

A disfrutar!